you are here

Kampf Technology (Changzhou) Co. Ltd.

1668 Huacheng Road

Workshop No.7

Jintan District, Changzhou 213200

China

 

Contact:
Heiko Woerster

E-Mail: Heiko.Woersterkampfchangzhoucom
Phone: +86 519 82985815

 

 

 

Impressions Kampf Machinery Changzhou